2. СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГҮҮД

Суралцахуйн үр дүнгүүдийн хамаарал

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзэх!  


ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

  1. Сургалтын хөтөлбөрийн зорилтууд 
  2. Суралцахуйн үр дүнгүүд 
  3. Сургалтын төлөвлөгөө 
  4. Сургах, суралцах арга зүй, Хүргэх хэлбэрүүд 
  5. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ, сайжруулалт 
  6. Сургалтын орчин, нөөц 
  7. Багшлах бүрэлдэхүүн 

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

ШУТИС-ийн ЦХИТ хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд

д/д

Суралцахуйн үр дүнгүүд

A.1

Математик, физик,бусад шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшиж, инженер технологийн чиглэлийн асуудлуудыг шийдэхэд хэрэглэх(Apply)

A.2

Цахилгаан хэлхээ, электроник, програмчлал, цахилгаан соронзон долгион, компьютерийн сүлжээний онолын суурь мэдлэг эзэмшиж, инженер технологийн асуудлуудыг шийдэхэд хэрэглэх(Apply)

A.3

Харилцаа холбооны инженер технологийн ахисан түвшний суурь мэдлэг, орчин үеийн програм хангамж, хэрэгсэлүүдийг эзэмшиж,  өргөн хүрээнд тодорхойлогдох инженерийн технологийн үйл ажиллагаанд  хэрэглэх(Apply)

B.1

Инженер технологийн чиглэлийн аливаа асуудлыг тодорхойлохшинжлэх, шийдвэрлэх (Identify, Analyze and Solve)

B.2

Хэмжилт хийх(Execute); судалгаа, туршилт явуулах, дүн шинжилгээ хийх,  боловсруулах(Conduct, Analyze, Interpret); туршилтын үр дүнг  хэрэглэх(Apply)

B.3

Системтэй сэтгэн бодох үйл ажиллагааг хэрэглэх(Apply)

B.4

Бүтээлч ба шүүмжит сэтгэлгээ,  байнга суралцах, цаг хугацааг төлөвлөх зэрэг хувь хүний ур чадвар, хандлагуудыг хэрэглэх, үлгэрлэн харуулах (Apply and demonstrate)

B.5

Мэргэжлийн ёс зүй, шударга зарчимч байдал, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан ойлгох, үлгэрлэн харуулах(Understanding and demonstrate)

C.1

Багийн гишүүн эсвэл удирдагчаар үр бүтээлтэй ажиллах(Function)

C.2

Техникийн болон техникийн бус орчинд бичгийн, ярианы зэрэг харилцааны хэлбэрүүдийг хэрэглэх(apply), техникийн чиглэлийн зохиол бүтээлийг зөв сонгох, ашиглах(identify and use)

C.3

Техникийн түвшинд Англи хэлээр харилцах чадвараа харуулах(Demonstrate)

D.1

Аливаа инженерийн технологийн шийдлийн нийгэм, байгаль орчин, байгууллага, бизнесийн хүрээнд үзүүлэх үр нөлөө, ач холбогдлыг тайлбарлах, дүн шинжилгээ хийх(Explain, Analyze) 

D.2

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн аливаа бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагааны, шийдэл гаргах,загварчлан зохиомжлох үе шатуудыг гүйцэтгэх (Execute)

D.3

Бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, ажиллуулах үе шатуудыг гүйцэтгэх (Execute)