7.2. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ  ЗААХ АРГА ЗҮЙ ЧАДАМЖ

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЗААХ АРГА ЗҮЙ ЧАДАМЖИЙГ CDIO-н дараах стандартуудаар тодорхойлдог тул доорх холбоосоор орж танилцана уу!

Ст.10: БАГШИЙН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ЧАДАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ


 

ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

Багшлах бүрэлдэхүүн