4.8. Мэргэжлийн бизнес үйл ажиллагаа(Интерпренершип