7.1.    БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ХУВЬ ХҮНИЙ ЧАДАМЖ

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ХУВЬ ХҮНИЙ ЧАДАМЖ CDIO-н дараах стандартаар тодорхойлдог тул доорх холбоосоор орж танилцана уу!

Ст.9: БАГШИЙН CDIO ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ


ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

Багшлах бүрэлдэхүүн